Programa Diversitat i Empresa

Continguts

La Merienda participa al Programa Next Diversitat i Empresa impulsat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya amb els fons europeus Next Generation. 

Aquest programa, coordinat conjuntament per ECAS (federació d’Entitats d’Acció Social de Catalunya) i PIMEC (Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya), és una iniciativa que pretén incorporar o potenciar la perspectiva de la diversitat de l’empresa i acompanyar col·lectius en situació de vulnerabilitat per millorar-ne l’ocupabilitat. 

Això s’aconseguirà mitjançant l’elaboració i la implementació de Plans de Diversitat a les empreses, i a la creació i el seguiment d’Itineraris Individualitzats d’Orientació per millorar la formació i facilitar la inserció laboral de les persones usuàries.

Aquest projecte, que s’executarà fins al 30 de setembre del 2023, obre noves oportunitats per promoure insercions de forma més directa i crear noves sinergies amb el sector empresarial.

Quins requisits necessites per formar part del programa?

Tenir DONO (inscripció com a demandant d’ocupació)
Acreditar ser part d’aquests col·lectius:

– Amb RGC (Renda Garantida de Ciutadania), informe Serveis Socials, que NO poden accedir a la RGC per no complir requisits, o amb risc d’exclusió social (amb informe Serveis Socials)

– Persones amb malaltia mental que NO tinguin reconegut un grau de discapacitat (ex.: depressió, ansietat o altres amb informe mèdic i/o tractament) o persones amb discapacitat (física, psíquica) (Certificat de Discapacitat)

– Joves més grans de 16 i menors de 30 provinents d’institucions de protecció de menors (informe de l’òrgan competent).

– Persones amb alcoholisme o drogoaddicció que estiguin en situació de rehabilitació – inserció (informe de l’òrgan competent).

– Persones en situació de risc dexclusió (Informe Serveis Socials).

– Atur de llarga durada de persones més grans de 45 anys (informe vida laboral).

Necessitem persones que:

– Puguin realitzar un procés d’acompanyament durant 2 mesos per, després, presentats a empreses per a la seva possible inserció.

– Que vulguin progressar i es trobin a la recerca de noves oportunitats a l’àmbit laboral.

Més informació:

Florencia Tulian

florencia@ignaciomanuelp20.sg-host.com

TEL. 647746890

http://ignaciomanuelp20.sg-host.com/

Objectius

L’equip que treballa al programa

  • Prospector Laboral
  • Orientador Laboral


Treball en xarxa

Entitats Catalanes d´Acció Social, Pimec i entitats socials.

Alineats als següents Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objetivo 8

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos

ods_8_es
Objetivo 17

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

ODS 17

Aquestes actuacions estan subvencionades pel Departament d’Empresa i Treball i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Amb la coordinació de:

Finançat per: